top of page
Image by Snowscat

Baitul Maqdis

Lawatan ziarah ke kiblat pertama Islam.

bottom of page